ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย และป้ายโฟมบอร์ด ของสมาชิกกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง ของสำนัก
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มกราคม. 2563