กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019และการทำหน้ากากอนามัย


รายละเอียด :
    
 องค์การบริหารส่วนตำบล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจาก โรคพยาบาลท่าแซะ ผู้นำหมู่บ้าน
อสม.,กลุ่มสตรี,จิตอาสา ครู ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรของ อบต.ทรัพย์อนันต์ รวมจำนวน 90 คน 
ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ทรัพย์อนันต์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563    อ่าน 307 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**