กิจกรรม : โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
รายละเอียด :
    
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ นำโดย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำท้องที่ ผู้น้ำท้องถิ่น และ อสม.
ในพื้นที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของตำบลทรัพย์อนันต์
รวมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน 
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวน 4,026 ชิ้น
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 เมษายน 2563 จำนวน 4,157 ชิ้น
รวมแจกหน้ากากอนามัย ทั้งหมดจำนวน 8,183 ชิ้น
ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2563    อ่าน 348 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**