กิจกรรม : ตรวจความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19รายละเอียด :
    
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. นายวีระวิทย์  อินทรสุภา  ท้องถิ่นอำเภอท่าแซะ ร่วมกับ นางสาวศิริพร เภาสุบรรณ์ 
ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์ นางพิกุล  พูลชัย  รองปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์ นางสาวจตุพร  ณ นคร  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องลงตรวจความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาอุทิศและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะอม  ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564    อ่าน 182 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**