กิจกรรม : ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลง เป็นการป้องกันสัตว์โดนแมลงกัดที่มีโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน


รายละเอียด :
    
      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. อบต.ทรัพย์อนันต์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ เข้าดำเนินการฉีดพ่น
หมอกควันเพื่อกำจัดแมลง เป็นการป้องกันสัตว์โดนแมลงกัดที่มีโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในพื้นที่หมู่ที่ 5
ตำบลทรัพย์อนันต์ ซึ่งพบสัตว์(โค) ป่วยเป็นโรคนี้แล้ว ผู้เลี้ยงจำนวน 4 ราย 
      เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ
ถือปฏิบัติ ตามแนวทางของสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอท่าแซะ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564    อ่าน 155 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**