กิจกรรม : เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์


รายละเอียด :
    
วันพฤหัสดบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-11.30 น. นำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ทรัพย์อนันต์
กำนัน,อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,แพทย์ประจำตำบล,อสม.,สารวัตรกำนัน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
ร่วมทำความสะอาดเก็บขยะ ตัดแต่กิ่งไม้ บริเวณบ้านกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ที่อยู่อาศัยถูกสุขอนามัยในพื้นที่
หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2564    อ่าน 165 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**