กิจกรรม : อบจ.สนับสนุนเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง(ผู้ป่วยติดเตียง) ตำบลทรัพย์อนันต์ จำนวน21 ราย


รายละเอียด :
    
อบจ.ชุมพร นำโดย นายสันต์  แซ่ตั้ง  รองนายก อบจ.ชุมพร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง) กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์ จำนวน 21 ราย โดยให้ผู้ดูแลผู้ป่วย มารับเงินเยียวยา ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม อบต.ทรัพย์อนันต์
เพื่อลดจำนวนคนและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564    อ่าน 130 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**