กิจกรรม : โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)


รายละเอียด :
    
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ นำโดย นายสุวัฒน์  เหมาะสม  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ 
ร่วมส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ ในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก จำนวนครัวเรือนละ 1 ระบบ ให้กับ ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์
จำนวน 3 ครัวเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565    อ่าน 6 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**