กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีในเขตตำบลทรัพย์อนันต์ (ทำขนมไทย)


รายละเอียด :
    
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ จัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีในเขตตำบลทรัพย์อนันต์ (ทำขนมไทย) โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์ เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 30 คน 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565    อ่าน 18 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**