ประกาศ
     
ประกาศ ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์ จำนวน 2 อัตรา
   
 
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มกราคม. 2564