ประกาศ
     
ประกาศ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สังกัด สำนักปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์ จำนวน 3 อัตรา
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2564