ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1315/2564 และ คำสั่งที่ 1316/2564
   
 
   
แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1315/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และคำสั่ง ที่ 1316/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในด้านการเดินทาง มาตรการส่วนบุคคลและมาตรการครัวเรื่อน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2564