ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะอมและศูนย์พ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2564