ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางถนนเขตสุขาภิบาลท่าแซะ-บ.อ่างทอง (ชพ.ถ.3-8001) บ้านนาเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มกราคม. 2565