ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ประจำปี 2565
   
 
   

 แจ้งประชาสัมพันธ์แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ประจำปี 2565 โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

-งานสุขาภิบาล ห้องสำนักปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

-อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2565 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มกราคม. 2565