ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทางเขตสุขาภิบาลท่าแซะ-บ.อ่างทอง (ชพ.ถุ.3-8001) บ้านนาเมือง ม.1 ตำบลทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม. 2565