ประกาศ
     
ประกาศ ประกาศ อบต.ทรัพย์อนันต์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการสอบ (สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา และ พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2565