ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน นข ๒๖๙ ชุมพร รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๔ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2565