ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 และราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤษภาคม 2565