ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON IR ๒๕๒๕/๒๕๓๐ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๖-๐๐๔ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565