ข่าวรับสมัครงาน
     
ข่าวรับสมัครงาน รับสมัครนักเรียนพิการดำเนินการฝึกอาชีพ
   
 
   

รับสมัครนักเรียนพิการดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขา ขาขาด อัมพาต โปลิโอ ที่มีอายุระหว่าง 17-35 ปี ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยทางโรงเรียนไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้เรียน เป็นโรงเรียนประจำ มีหกพัก อาหาร 3 มื้อ และการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี รวมทั้งจัดอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยให้แก่ผู้เรียนอย่างครบถ้วน - สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารการสมัครเรียน

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2557